Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Prezez Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organem nadzorczym w rozumieniu rozporządzenia 2016/679, w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89) oraz w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53).

Adres korespondencyjny:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Maciejewski
    data wytworzenia: 2018-05-30
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2018-05-30 10:33
  • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 10:39

drukuj całą stronę

Opis strony

Organ nadzorczy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3346
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-05-30 10:39