Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Maciejewski
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-20 07:00

UCHWAŁA NR XLIV/495/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Margonin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w okręgu wyborczym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-07 10:32

UCHWAŁA NR XLIV/496/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Margonin na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-07 10:33

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory samorządowe 2018

Serwis informacyjny PKW: https://wybory2018.pkw.gov.pl/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Maciejewski
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-20 07:00

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania z terenu powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego

 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 22 sierpnia 2018 r. (PDF) 205.82kB
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania z terenu powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisarz Wyborczy w Pile II
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2018-08-23 08:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Żurawski
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-23 08:54

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 22 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Żurawski
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-23 08:56

Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego, o której mowa w art 37a §1 Kodeksu Wyborczego

Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego, o której mowa w art 37a §1 Kodeksu Wyborczego - strona Państwowej Komisji Wyborczej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Żurawski
  data wytworzenia: 2018-08-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-23 16:03

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 sierpnia 2018 roku - informacja o okręgach wyborczych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Żurawski
  data wytworzenia: 2018-08-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-24 14:56

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Żurawski
  data wytworzenia: 2018-08-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-24 14:58

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-30 10:41

POSTANOWIENIE NR 13/2018 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Maciejewski
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-10 18:22

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POZNANIU z 10 września 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Żurawski
  data wytworzenia: 2018-09-11
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-11 09:13

Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-12 16:07

Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-12 16:08

Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-13 08:45

Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia planu działań oraz harmonogramu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na burmistrza w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-13 08:47

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MARGONINIE z dnia 12.09.2018 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej oraz o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów na radnych Rady Miasta i Gminy Margonin oraz kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-13 08:49

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Urzędnik wyborczy w Margoninie informuje, że kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Margonin komitety wyborcze mogą zgłaszać w dniach 12-21.09.2018 r. w godz. 12:00-15:30 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Margoninie, ul. Poznańska 8.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Żurawski
  data wytworzenia: 2018-09-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-14 14:04

Uchwała Nr 5/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany planu pracy i harmonogramu dyżurów członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-15 11:21

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MARGONINIE z dnia 14.09.2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów na radnych Rady Miasta i Gminy Margonin oraz kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-15 11:22

UCHWAŁA NR 6/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI BERETY „BLISKO LUDZI” w wyborach do Rady Miasta i Gminy Margonin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do usunięcia wad zgłoszenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-18 14:25

UCHWAŁA NR 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI BERETY „BLISKO LUDZI” w wyborach do Rady Miasta i Gminy Margonin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do usunięcia wad zgłoszenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-18 14:26

UCHWAŁA NR 8/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 17 września 2018 r. r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI BERETY „BLISKO LUDZI” w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Rady Miasta i Gminy Margonin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-18 14:27

UCHWAŁA NR 9/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI BERETY „BLISKO LUDZI” w wyborach do Rady Miasta i Gminy Margonin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do usunięcia wad zgłoszenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-18 14:28

UCHWAŁA NR 10/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI BERETY „BLISKO LUDZI” w wyborach do Rady Miasta i Gminy Margonin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do usunięcia wad zgłoszenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-18 14:29

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MARGONINIE z dnia 18 września 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-18 00:38

Uchwała Nr 11/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu działań oraz harmonogramu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na burmistrza w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-18 14:36

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MARGONINIE z dnia 18.09.2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów na radnych Rady Miasta i Gminy Margonin oraz kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-18 14:41

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 21 września 2018 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Żurawski
  data wytworzenia: 2018-09-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-21 11:04

UCHWAŁA NR 12/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWY POWIAT w wyborach do Rady Miasta i Gminy Margonin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do usunięcia wady zgłoszenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-25
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-25 11:49

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoniniez dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Margonin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-27 11:11
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-27 11:14

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Chodzieskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-28 14:55

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MARGONINIE z dnia 28 września 2018 r. o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-28 14:59

Uchwała Nr 13/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Margonin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-10-01
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-01 15:56

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Margonin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-10-01
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-01 15:58

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoniniez dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Miasta i Gminy Margonin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-10-01
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-01 15:59

Postanowienie nr 109/2018 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 29 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Cyran
  data wytworzenia: 2018-10-02
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-02 10:28

Postanowienie nr 129/2018 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 29 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Cyran
  data wytworzenia: 2018-10-02
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-02 10:30

Zarządzenie nr 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy orazw wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2018-10-02
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-03 20:02

Postanowienia nr 147 i 148 z 04.10.2018 r. ws. zmian w składach OKW Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-10-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-04 16:31

Uchwała Nr 14/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie skreślenia z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych nazwiska kandydata oraz unieważnienia rejestracji listy w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Rady Miasta i Gminy Margonin, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-08 16:39

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Margoninie z dnia 8 października 2018r. w sprawie skreślenia kandydata na radnego z zarejestrowanej listy i unieważnienia rejestracji listy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-08 16:45

ZARZĄDZENIE NR 117/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Margonin oraz zagwarantowania właściwego wykonania zadań informatycznych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Maciejewski
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-11 10:50

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Cyran
  data wytworzenia: 2018-10-16
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-17 14:57

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MARGONINIE z dnia 18.10.2018 r. o dyżurach pełnionych w dniach 20.10.2018 r. i 21.10.2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-10-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-18 13:21

Wyciągi z Obwieszczeń Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o wynikach wyborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
  data wytworzenia: 2018-10-30
 • opublikował: Karolina Włodarska-Wojtecka
  data publikacji: 2018-10-31 07:44

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5132
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-10-31 07:46