Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Uchwała nr XV/138/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2020

Uchwała nr XV/139/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-10 15:40

Uchwała nr XV/140/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-10 15:43

Uchwała nr XV/141/2020 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Margonin w 2020 roku

Metryka

 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-10 15:44

Uchwała nr XV/142/2020 w sprawie ponownego wydzierżawienia nieruchomości w Margoninie (boisko ul. Targowa)

Metryka

 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-10 15:46

Uchwała nr XV/143/2020 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-10 15:47

Uchwała nr XV/144/2020 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Wojciecha w Margoninie

Metryka

 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-10 15:48

Uchwała nr XV/145/2020 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Metryka

 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-10 15:50

Uchwała nr XV/146/2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin nr X/99/2019 z 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu

Metryka

 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-10 15:52

Uchwała nr XV/147/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-10 15:53

Uchwała nr XV/148/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2020-2024

Metryka

 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-10 15:58

Uchwała nr XV/149/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Margonin

Metryka

 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-10 15:59

Uchwała nr XV/150/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie

Metryka

 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-10 16:00

Uchwała nr XV/151/2020 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Margonin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-10 16:01

Uchwała nr XV/152/2020 w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2020 rok środków własnych na zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Metryka

 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2020-02-10 16:02

UCHWAŁA NR XVI/153/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/120/2019 Rady Miasta i Gminy z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:18

UCHWAŁA NR XVI/154/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ponownego wynajęcia, wydzierżawienia oraz użyczenia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 09:58

UCHWAŁA NR XVI/155/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:18

UCHWAŁA NR XVI/156/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:18

UCHWAŁA NR XVI/157/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą: Zakład Usług Komunalnych w Margoninie spółka z o.o.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:18

UCHWAŁA NR XVI/158/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Sułaszewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:18

UCHWAŁA NR XVI/159/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:18

UCHWAŁA NR XVI/160/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Klotyldzinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:18

UCHWAŁA NR XVI/161/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Margonin, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:18

UCHWAŁA NR XVI/162/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:18

UCHWAŁA NR XVI/163/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:18

UCHWAŁA NR XVI/164/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:18

UCHWAŁA NR XVI/165/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:18

UCHWAŁA NR XVI/166/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-21 08:15

UCHWAŁA NR XVI/167/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:18

UCHWAŁA NR XVI/168/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:18

UCHWAŁA NR XVII/169/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Sułaszewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:46

UCHWAŁA NR XVII/170/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej w Margońskiej Wsi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:46

UCHWAŁA NR XVII/171/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Margonin na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:46

UCHWAŁA NR XVII/172/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:46

UCHWAŁA NR XVIII/173/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Margonin za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:46

UCHWAŁA NR XVII/174/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/153/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/120/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:46

UCHWAŁA NR XVII/175/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:46

UCHWAŁA NR XVII/176/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:46

UCHWAŁA NR XVII/177/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:46

UCHWAŁA NR XVII/178/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:46

UCHWAŁA NR XVII/179/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:46

UCHWAŁA NR XVII/180/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Margonin w 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:46

UCHWAŁA NR XVII/181/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Margonin - działka nr 920/3 obręb miasto Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:46

UCHWAŁA NR XVII/182/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Poznańskiej i Kazimierza Jankowskiego (teren budownictwa mieszkaniowego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-20 10:46

UCHWAŁA NR XVIII/183/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ponownego wynajęcia oraz wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-05-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-05-22 12:25

UCHWAŁA NR XVIII/184/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-05-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-05-22 12:25

UCHWAŁA NR XVIII/185/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-05-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-05-22 12:25

UCHWAŁA NR XVIII/186/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-05-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-05-22 12:25

UCHWAŁA NR XVIII/187/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2020- 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-05-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-05-22 12:25

UCHWAŁA NR XVII/188/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/120/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-05-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-05-22 12:25

UCHWAŁA NR XIX/189/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-31 13:41

UCHWAŁA NR XIX/190/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za rok 2019.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-31 13:41

UCHWAŁA NR XIX/191/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Margonin za 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-31 13:41

UCHWAŁA NR XIX/192/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Lipinach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-31 13:41

UCHWAŁA NR XIX/193/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów w Lipinach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-31 13:41

UCHWAŁA NR XIX/194/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów w Radwankach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-31 13:41

UCHWAŁA NR XIX/195/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Margonin na rok szkolny 2020/2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-31 13:41

UCHWAŁA NR XIX/196/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Sportowej w miejscowości Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-31 13:41

UCHWAŁA NR XIX/197/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, dla działki nr 893/2, 894/2, 928 obręb miasto Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-31 13:41

UCHWAŁA NR XIX/198/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Margonin w 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-31 13:41

UCHWAŁA NR XIX/199/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/488/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Margonin, sposobu jej rozliczenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-31 13:41

UCHWAŁA NR XIX/200/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-31 13:41

UCHWAŁA NR XIX/201/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-31 13:41

UCHWAŁA NR XIX/202/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Margonin oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-07-31 13:41

UCHWAŁA NR XX/203/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ponownego wynajęcia oraz wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-10-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-06 09:44

UCHWAŁA NR XX/204/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-10-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-06 09:44

UCHWAŁA NR XX/205/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-10-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-06 09:44

UCHWAŁA NR XX/206/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody - jesion wyniosły rosnący przed pałacem w Próchnowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-10-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-06 09:44

UCHWAŁA NR XX/207/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-10-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-06 09:44

UCHWAŁA NR XX/208/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-10-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-06 09:44

UCHWAŁA NR XX/209/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przekazania pisma według właściwości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-10-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-06 09:44

UCHWAŁA NR XX/210/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-10-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-06 09:44

UCHWAŁA NR XXI/211/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ponownego wynajęcia oraz wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-11-26 12:41

UCHWAŁA NR XXI/212/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Podanin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-11-26 12:41

UCHWAŁA NR XXI/213/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/188/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

 • UCHWAŁA NR XXI/213/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2020 r. (PDF) 261.98kB
  UCHWAŁA NR XXI/213/2020
  RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
  z dnia 9 listopada 2020 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/188/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin
  z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
   data wytworzenia: 2020-11-26
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2020-11-26 12:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-11-26 12:41

UCHWAŁA NR XXI/214/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-11-26 12:32

UCHWAŁA NR XXI/215/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2021 na obszarze miasta i gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-11-26 12:34

UCHWAŁA NR XXI/216/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

 • UCHWAŁA NR XXI/216/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2020 r. (PDF) 1029.12kB
  UCHWAŁA NR XXI/216/2020
  RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
  z dnia 9 listopada 2020 r.
  w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
  pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
   data wytworzenia: 2020-11-26
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2020-11-26 12:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-11-26 12:35

UCHWAŁA NR XXI/217/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Margonin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-11-26 12:41

UCHWAŁA NR XXI/218/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 • UCHWAŁA NR XXI/218/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2020 r. (PDF) 191.39kB
  UCHWAŁA NR XXI/218/2020
  RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
  z dnia 9 listopada 2020 r.
  w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej
  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
   data wytworzenia: 2020-11-26
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2020-11-26 12:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-11-26 12:37

UCHWAŁA NR XXI/219/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-11-26 12:41

UCHWAŁA NR XXI/220/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-11-26 12:41

UCHWAŁA NR XXI/221/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą: Margonin Invest spółka z o.o

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-11-26 12:41

UCHWAŁA NR XXI/222/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-31 10:21

UCHWAŁA NR XXII/223/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-31 10:24

UCHWAŁA NR XXII/224/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/216/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

 • UCHWAŁA NR XXII/224/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 grudnia 2020 r. (PDF) 198.05kB
  UCHWAŁA NR XXII/224/2020
  RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
  z dnia 21 grudnia 2020 r.
  zmieniająca uchwałę nr XXI/216/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada 2020 r.
  w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
  pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
   data wytworzenia: 2020-12-31
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2020-12-31 10:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-31 10:25

UCHWAŁA NR XXII/225/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-31 11:07

UCHWAŁA NR XXII/226/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-31 11:09

UCHWAŁA NR XXII/227/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-31 11:09

UCHWAŁA NR XXII/228/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-31 11:11

UCHWAŁA NR XXII/229/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miasta i Gminy Margonin do składu osobowego Rady Seniorów Miasta i Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-31 11:12

UCHWAŁA NR XXII/230/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie na lata 2021-2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-31 11:13

UCHWAŁA NR XXII/231/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie i zmiany jej statutu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-31 11:14

UCHWAŁA NR XXII/232/2020 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2020-2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-12-31 11:15

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2823
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-31 11:16