Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-29 14:09

UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-29 14:09

UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz Przewodniczącego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-29 14:09

UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i Gminy Margonin, ustalenia ich składu osobowego oraz Przewodniczących

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-29 14:09

UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej, ustalenia jej składu osobowego oraz Przewodniczącego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-29 14:09

UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-29 14:09

UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:18

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody wielkopolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-31 11:03

UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:20

UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2019 na obszarze miasta i gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:21

UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ponownego wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:21

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:22

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:23

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Margonin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Lipinach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:24

UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Margonin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Radwankach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:24

UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Margonin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:25

UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Margonin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:26

UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:27

UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:28

UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:29

UCHWAŁA NR II/20/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:29

UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:31

UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:31

UCHWAŁA NR II/23/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:33

UCHWAŁA NR II/24/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu – pomoc Gminy Margonin ” na lata 2019-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:34

UCHWAŁA NR II/25/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:34

UCHWAŁA NR II/26/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-20 14:35

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2806
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-05-31 11:05