Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-02-25 14:05

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2015 r. i przyjęcia regulaminu pracy komisji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-02-25 14:06

Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-02-25 14:06

Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie zasad korzystania z wyciągu nart wodnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Mirecka
  data wytworzenia: 2016-09-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2016-09-09 14:15

Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ustalenia jej składu osobowego oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2015-03-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2016-12-01 14:10

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i gminy Margonin w 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-03-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-03-17 12:48

Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-04-29 13:43

Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-05-07
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-05-07 14:34

Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-05-21 13:57

Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-05-29 07:50

Zarządzenie nr 109/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2015-08-07
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-08-07 10:30

Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-08-13 10:50

Zarządzenie nr 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 112/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2015-08-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-08-19 12:40

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania terenów zielonych i nawadniania gruntów rolnych z sieci wodociągowej dla mieszkańców z terenu wsi Radwanki, Studźce, Adolfowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2015-08-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-08-18 15:36

Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji do spraw referendum oraz koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Maciejewski
  data wytworzenia: 2015-08-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-08-20 08:23

Zarządzenie nr 116/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 112/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2015-08-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-08-27 11:55

Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie zasad korzystania z wyciągu nart wodnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Mirecka
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-08-31 15:29

Zarządzenie nr 131/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2015-09-16
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-11-04 13:07

Zarządzenie nr 132/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wyznaczania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2015-09-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-09-21 08:09

Zarządzenie nr 137/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2015-10-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-10-06 13:56

Zarządzenie Nr 138/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 07 października 2015 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego oraz operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Maciejewski
  data wytworzenia: 2015-10-07
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-10-08 11:07

Zarządzenie Nr 140/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 08.10.2015 r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2019-02-25
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-25 15:04

Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin w sprawie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-20 14:20

Zarządzenie nr 145/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin 20 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Margonin z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-10-20 15:47

Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Zmudzińska
  data wytworzenia: 2019-02-25
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-25 15:05

ZARZĄDZENIE NR 161/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany inwentaryzacji rocznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2015-12-11
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-12-11 09:21

ZARZĄDZENIE NR 162/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2015-12-11
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-12-11 09:21

Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 96/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 lipca 2014 r. o wprowadzeniu Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Grzeszkowiak
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-12-03 14:46

ZARZĄDZENIE NR 175/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostępu do Gminnej Sieci Szerokopasmowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Maciejewski
  data wytworzenia: 2015-12-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-12-22 09:17

drukuj całą stronę

Opis strony

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z 2015 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3525
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-25 15:05