Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Powszechny spis rolny w 2020r.

W 2020r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny. W celu wykonywania prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w 2020 roku na terenie gminy Margonin utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe. Obowiązek zapewnienia funkcjonowania gminnego biura spisowego , nakłada na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Spis rolny ma zostać przeprowadzony w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, przeprowadzany będzie w gospodarstwach indywidualnych i w gospodarstwach rolnych osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-09 13:15

Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-09 13:18

Adres oficjalnej strony internetowej dotyczącej spisu rolnego w 2020r.

https://rolny.spis.gov.pl/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-09 13:18

Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-15 10:36

Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-15 10:36

Powszechny Spis Rolny 2020 r. - podstawowe informacje

Od 1 września 2020 r., przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 443), obowiązek udzielenia informacji w spisie spoczywa na użytkowniku gospodarstwa rolnego, za którego uważa się osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne (tj. na której rachunek i w której imieniu gospodarstwo jest prowadzone i która jest odpowiedzialna za gospodarstwo prawnie i ekonomicznie), niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje je z innego tytułu (np. na podstawie umowy ustnej lub bezumownie) i niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.

Powszechny Spis Rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. (według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.) Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r., wynika on również z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pt. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. Ww. Rozporządzenie obliguje wszystkie kraje UE do przeprowadzenia spisu rolnego zgodnie z kalendarzem i wymogami dotyczącymi m.in. okresów referencyjnych, zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania, jakości danych, formy i terminów przekazania danych. 

Zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie „Złap spis w gminie”!

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego samochód oznaczony naklejką Powszechnego Spisu Rolnego 2020, poza miejscem stałego parkowania (np. poza parkingiem urzędu gminy)  i trwa od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Konkurs plastyczny "Nasze gospodarstwo rolne".

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkola z gmin wiejskich oraz terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie plastycznym "Nasze gospodarstwo rolne".

Konkurs „Moje gospodarstwo w obiektywie”

Serdecznie zapraszamy pełnoletnich użytkowników gospodarstw rolnych z terenu województwa wielkopolskiego, którzy dokonali samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 do udziału w konkursie fotograficznym!

Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

Co dziesięć lat do drzwi użytkowników gospodarstw rolnych puka rachmistrz by przeprowadzić w ich gospodarstwie wywiad bezpośredni do powszechnego spisu rolnego. Zadaje pytania dotyczące gospodarstwa, m.in.  użytkowania gruntów, produkcji rolniczej, zarówno tej roślinnej, jak i zwierzęcej, wyposażenia w maszyny rolnicze, liczby pracujących i czasu poświęcanego na pracę w gospodarstwie rolnym. Dawniej odpowiedzi zapisywał na papierowym, a podczas ostatniego spisu - w roku 2010 - na elektronicznym formularzu. 

Ogłoszenie o utworzeniu stanowiska komputerowego do samospisu

Na podstawie art. 8b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728 ze zm.), gminny komisarz spisowy informuje, że w budynku Urzędu przy ulicy Poznańska 8 ("Pałac Ślubów") w Margoninie przygotowane zostało stanowisko komputerowe wyposażone w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem w celu przeprowadzenia samopisu internetowego.

Loteria promocyjna dla osób, które dokonały samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020r.

Loteria promocyjna - Powszechny Spis Rolny 2020r.

Dokonałeś samospisu?

Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami.

Jak zweryfikować rachmistrza spisowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-10-13
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-14 08:44

W jaki sposób można się spisać - przypomnienie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-10-13
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-14 08:46

PSR 2020 - informacja dla rolników - o co zapyta rachmistrz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-10-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-21 14:24

informacja dla rolników - dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu w PSR 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-10-27
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-10-27 12:41

Informacja dla rolników którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku wynikającego z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.

Rolniku!

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99 nie później niż do dnia 31 października br.

Informacja dot. spisu rolnego

Szanowny Rolniku !

Przypominamy o konieczności dopełnienia obowiązku spisu w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.

Ważna informacja dla rolników w sprawie skróconego czasu na wypełnienie samospisu od pierwszego logowani

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2020-11-10
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-11-10 11:07

Zaproszenie do udziału w Konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw w kanale samospisu

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, 
a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Informacja

Szanowny Rolniku !

Przypominamy o konieczności dopełnienia obowiązku spisu w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.

Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania w PSR 2020

Szanowni Państwo,

Czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 uległ skróceniu.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6294
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-24 09:08