Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Komunikaty

Z uwagi na trwający stan pandemii Koronawirusa Covid-19, prosimy zwracać szczególną uwagę podczas segregacji odpadów z gospodarstw domowych. Bardzo ważne jest to, aby środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, maseczki, fartuchy, kombinezony, chusteczki higieniczne itp., wyrzucać do czarnego worka - pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Apelujemy do Mieszkańców, aby odpady pochodzące z lokali mieszkalnych osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 lub osób objętych kwarantanną zostały umieszczone w szczelnie zamkniętym worku, worek został oznaczony wielką literą "K", a następnie umieszczony w pojemniku na odpady komunalne zmieszane.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Grzeszkowiak
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-04-02 12:21

Harmonogram usunięcia odpadów komunalnych 2022 z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Duda
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-12-13 08:49
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-14 11:06

Odpady komunalne - deklaracja o wysokości opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-26 12:18

Odpady komunalne - deklaracja o wysokości opłaty - domek letniskowy, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-26 12:31

Informacja dot. gospodarki odpadami

Gmina Margonin informuje, że miejscem zagospodarowania, przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jest Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Kopaszynie.

Gmina Margonin nie utworzyła stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK. W chwili obecnej PSZOK zorganizowany jest w formie mobilnej.

Odbiór odpadów odbywa się „u źródła ich powstania” 2 razy do roku. Odbiór odpadów polega na objechaniu samochodem ciężarowym gospodarstw domowy i odebraniu od nich zalegających odpadów (których nie można oddać w co miesięcznych zbiórkach) tzn.: ubrania i tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, zużyte opony, przeterminowane leki, budowlane.

Niezależne od Gminy Margonin punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1. IGOMAT Mateusz Gerc, ul. Powstańców Wielkopolskich 68, 64-830 Margonin
punkt otwarty jest w dni powszednie w godzinach od 9:00 – 15:00 i przyjmuje odpady o kodach: 16 02 11*, 16 02 13*, 16 06 01*, 16 06 02*, 20 01 23*, 20 01 35*, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 02 14, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 7 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 20 01 36,

Punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych:

2. IGOMAT Mateusz Gerc, ul. Powstańców Wielkopolskich 68, 64-830 Margonin
punkt otwarty jest w dni powszednie w godzinach od 9:00 – 15:00 i przyjmuje odpady o kodach: 16 06 01*, 16 06 02*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-12-09 08:43
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-30 09:57

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20271
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-14 11:06