Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XLI/464/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2018.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:47

UCHWAŁA NR XLI/465/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2018.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:50

UCHWAŁA NR XLI/466/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2018.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:51

UCHWAŁA NR XLI/467/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Margonin przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:53

UCHWAŁA NR XLI/468/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Margonin w 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:54

UCHWAŁA NR XLI/469/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:55

UCHWAŁA NR XLI/470/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych klasa 7-8 w Mieście i Gminie Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:56

UCHWAŁA NR XLI/471/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:58

UCHWAŁA NR XLI/472/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 12:59

UCHWAŁA NR XLI/473/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:01

UCHWAŁA NR XLI/474/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości w Margońskiej Wsi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:13

UCHWAŁA NR XLI/475/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Lipinach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:15

UCHWAŁA NR XLI/476/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Sułaszewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:16

UCHWAŁA NR XLI/477/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Studźce, w rejonie ul. Słonecznej i ul. Pogodnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:17

UCHWAŁA NR XLI/478/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Kościuszki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:20

UCHWAŁA NR XLI/479/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:22

UCHWAŁA NR XLI/480/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-05 13:23

UCHWAŁA NR XLII/481/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-12 08:32

UCHWAŁA NR XLII/482/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-12 08:33

UCHWAŁA NR XLII/483/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-12 08:34

UCHWAŁA NR XLII/484/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-12 08:36

UCHWAŁA NR XLIII/485/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej działek gruntu w Sypniewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-05 08:51

UCHWAŁA NR XLIII/486/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin działki gruntu w Sypniewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-05 08:52

UCHWAŁA NR XLIII/487/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Margonin w 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-05 08:54

UCHWAŁA NR XLIII/488/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Margonin, sposobu jej rozliczania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-05 08:55

UCHWAŁA NR XLIII/489/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-05 08:56

UCHWAŁA NR XLIII/490/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-05 08:57

UCHWAŁA NR XLIII/491/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zapewnienia finansowania przez gminę kosztów realizacji zadania pn.: "Budowa budynku nowej filii bibliotecznej w Adolfowie" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-05 08:58

UCHWAŁA NR XLIV/492/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/177/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie statutu Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-07 10:17

UCHWAŁA NR XLIV/493/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej w Adolfowie, na rzecz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-07 10:22

UCHWAŁA NR XLIV/494/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany granic Sołectwa Sypniewo i Sołectwa Sułaszewo w Gminie Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-07 10:25

UCHWAŁA NR XLIV/495/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Margonin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w okręgu wyborczym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-07 10:32

UCHWAŁA NR XLIV/496/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Margonin na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-07 10:33

UCHWAŁA NR XLV/497/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/442/2017 Rady Miasta i Gminy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/498/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/499/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/500/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej działki gruntu w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/501/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piła

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/502/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/503/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/504/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/505/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Margonin w 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/506/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLV/507/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na własność Gminy Margonin lokalu użytkowego w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-05-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-05-09 15:22

UCHWAŁA NR XLVI/508/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-07 09:11

UCHWAŁA NR XLVI/509/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Margonin za 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-07 09:12

UCHWAŁA NR XLVI/510/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-07 09:12

UCHWAŁA NR XLVI/511/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-07 09:14

UCHWAŁA NR XLVI/512/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-07 09:16

UCHWAŁA NR XLVI/513/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/404/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młynary (cześć północno - wchodnia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-07 09:17

UCHWAŁA NR XLVI/514/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin - działki nr ewid. 898/1 i 898/2, obręb geodezyjny Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-07 09:17

UCHWAŁA NR XLVI/515/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szamocińskiej i ul. Strzeleckiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-07 09:20

UCHWAŁA NR XLVII/516/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/442/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-25 10:25

UCHWAŁA NR XLVII/517/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Margonin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-25 10:26

UCHWAŁA NR XLVII/518/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-25 10:27

UCHWAŁA NR XLVII/519/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-25 10:28

UCHWAŁA NR XLVII/520/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-25 10:29

UCHWAŁA NR XLVII/521/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-25 10:30

UCHWAŁA NR XLVII/522/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-25 10:31

UCHWAŁA NR XLVII/523/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-25 10:32

UCHWAŁA NR XLVII/524/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin - działka nr 51/6, 51/7, 51/41, 51/50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-25 10:33

UCHWAŁA NR XLVII/525/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Margonin”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-25 10:36

UCHWAŁA NR XLVI/526/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/236/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-25 10:37

UCHWAŁA NR XLVII/527/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród Burmistrza Miasta i Gminy Margonin dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-06-25 10:38

UCHWAŁA NR XLVIII/528/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/394/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-20 14:14

UCHWAŁA NR XLVIII/529/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów w spółce pod firmą Margonin Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-20 14:15

UCHWAŁA NR XLVIII/530/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margoninie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-20 14:16

UCHWAŁA NR XLVIII/531/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie w sprawie usunięcia naruszeń prawa przez Radę Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-20 14:17

UCHWAŁA NR XLVIII/532/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia przez Gminę Margonin zadania własnego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Adolfowo, Studźce oraz Radwanki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-20 14:18

UCHWAŁA NR XLVIII/533/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-20 14:19

UCHWAŁA NR XLVIII/534/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-20 14:20

UCHWAŁA NR XLVIII/535/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-20 14:20

UCHWAŁA NR XLVIII/536/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-20 14:21

UCHWAŁA NR XLVIII/537/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Margonin Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Margoninie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-08-20 14:22

UCHWAŁA NR XLIX/538 /2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR XLIX/539/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR XLIX/540/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej zabudowanej w Adolfowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR XLIX/541/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Lipinach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR XLIX/542/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Studźcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR XLIX/543/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Klotyldzinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR XLIX/544/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbyciie w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR XLIX/545/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR XLIX/546/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR XLIX/547/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Poznańskiej i Kazimierza Jankowskiego (teren budownictwa mieszkaniowego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR XLIX/548/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR XLIX/549/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR XLIX/550/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR XLIX/551/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR XLIX/552/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-19 14:10

UCHWAŁA NR L/553/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-28 10:46

UCHWAŁA NR L/554/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-28 11:14

UCHWAŁA NR L/555/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-28 11:14

UCHWAŁA NR L/556/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/442/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-28 11:14

UCHWAŁA NR L/557/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wysokości diet dla Sołtysów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-28 11:14

UCHWAŁA NR L/558/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-28 11:14

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4292
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-11-28 11:13