Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR III/27/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2019.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:09

UCHWAŁA NR III/28/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2019.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:10

UCHWAŁA NR III/29/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:11

UCHWAŁA NR III/30/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Margonin w 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:11

UCHWAŁA NR III/31/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:12

UCHWAŁA NR III/32/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:13

UCHWAŁA NR III/33/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:14

UCHWAŁA NR III/34/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:15

UCHWAŁA NR III/35/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich (obszar byłego ośrodka jeździeckiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:15

UCHWAŁA NR III/36/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Margonin jednorazowego wsparcia rzeczowego z tytułu urodzenia się dziecka.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:16

UCHWAŁA NR III/37/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/207/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie w Margonińskie Centrum Kultury.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-05 08:17

UCHWAŁA NR IV/38/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/320/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Margoninie” oraz nadania jej statutu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 07:58
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 08:00

UCHWAŁA NR IV/39/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin (PSG)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 08:00
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-18 08:01

UCHWAŁA NR IV/40/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin (ENEA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 08:01

UCHWAŁA NR IV/41/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin (Wodociągi)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 08:02

UCHWAŁA NR IV42/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 08:03

UCHWAŁA NR IV/44/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Zbyszewicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 08:04

UCHWAŁA NR IV/45/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 08:05

UCHWAŁA NR IV/46/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu Margonińska Karta Seniora

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-18 08:06

UCHWAŁA NR IV/47/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Margonin w 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR V/49/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Margonin, w rejonie ul. Szamocińskiej, Polnej i Stajennej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR V/50/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Margonin oraz wsi Klotyldzin, w rejonie stadionu sportowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR V/51/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR V/52/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR V/53/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margoninie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR V/54/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-21 08:55

UCHWAŁA NR VI/55/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2018 Rady Miasta i Gminy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:13

UCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie i zmiany jej statutu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:16

UCHWAŁA NR VI/57/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej Jezioro Żońskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:17

UCHWAŁA NR VI/58/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:17

UCHWAŁA NR VI/59/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/539/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:18

UCHWAŁA NR VI/60/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Margonin, wyznaczenia inkasentów oraz wygrodzenia za inkaso.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:19

UCHWAŁA NR VI/61/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piła

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:20

UCHWAŁA NR VI/62/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:22

UCHWAŁA NR VI/63/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:23

UCHWAŁA NR VI/64/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:24

UCHWAŁA NR VI/65/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:25

UCHWAŁA NR VI/66/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:26

UCHWAŁA NR VI/67/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-14 13:26

UCHWAŁA NR VII/68/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących teren plaży miejskiej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-17 07:49

UCHWAŁA NR VII/69/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane

 • UCHWAŁA NR VII/69/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 maja 2019 r. (PDF) 406.71kB
  UCHWAŁA NR VII/69/2019
  RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
  z dnia 17 maja 2019 r.
  w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
  zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin, ustalenia
  maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz ustalenia
  specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest
  przyznawane.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-06-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-06-17 07:49

UCHWAŁA NR VIII/70/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/71/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/72/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Margonin za 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/73/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/74/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Lipinach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/75/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów w Młynarach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/76/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/77/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/ 78/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/79/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Margonin, wyznaczenia inkasentów oraz wygrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/80/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/81/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/82/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/83/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/84/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Margonin”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/85/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Margonin w 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/86/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród Burmistrza Miasta i Gminy Margonin dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VIII/87/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44

UCHWAŁA NR VII/88/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-25 12:44
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 12:30

UCHWAŁA NR IX/90/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-29 12:24

UCHWAŁA NR IX/90/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Margonin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-29 12:26

UCHWAŁA INTENCYJNA NR IX/91/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie funkcjonowania szkół na terenie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-07-29 12:28

UCHWAŁA NR X/92/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów w Studźcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-25 13:33

UCHWAŁA NR X/93/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów i ustanowienie służebności gruntowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-25 13:46

UCHWAŁA NR X/94/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/193/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-25 13:40

UCHWAŁA NR X/95/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Margonin oraz przekazania skargi na działalność spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie sp. z o.o.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-25 13:46

UCHWAŁA NR X/96/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-25 13:46

UCHWAŁA NR X/97/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-25 13:46

UCHWAŁA NR X/98/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 września 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr VII/88/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-25 13:46

UCHWAŁA NR X/99/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-09-25 13:46

UCHWAŁA NR XI/100/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi na dz. nr 168 obręb Studźce-Adolfowo do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-10-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-10-17 09:50

UCHWAŁA NR XI/101/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin.

 • UCHWAŁA NR XI/101/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 września 2019 r. (PDF) 323.15kB
  UCHWAŁA NR XI/101/2019
  RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
  z dnia 30 września 2019 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
  dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
  za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach
  i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-10-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-10-17 09:50

UCHWAŁA NR XI/102/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-10-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-10-17 09:50

UCHWAŁA NR XI/103/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-10-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-10-17 09:50

UCHWAŁA NR XII/104/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ponownego wynajęcia oraz wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-11-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-11-18 08:50

UCHWAŁA NR XII/105/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-11-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-11-18 08:50

UCHWAŁA NR XII/106/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-11-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-11-18 08:50

UCHWAŁA NR XII/107/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/178/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Margonin: sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec, sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo Młynary, sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki, sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo, sołectwo Sypniewo i sołectwo Zbyszewice.

 • UCHWAŁA NR XII/107/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 października 2019 r. (PDF) 221.46kB
  UCHWAŁA NR XII/107/2019
  RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
  z dnia 17 października 2019 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/178/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r.
  w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Margonin: sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec,
  sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo Młynary, sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki,
  sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo, sołectwo Sypniewo i sołectwo Zbyszewice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-11-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-11-18 08:50

UCHWAŁA NR XII/108/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-11-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-11-18 08:50

UCHWAŁA NR XIII/110/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ponownego wynajęcia oraz wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-09 11:54

UCHWAŁA NR XIII/111/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej w Sułaszewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-09 11:55

UCHWAŁA NR XIII/112/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki gruntu w Adolfowie obręb Studźce- Adolfowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-09 11:56

UCHWAŁA NR XIII/113/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej w Sypniewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-09 11:56

UCHWAŁA NR XIII/114/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-09 11:57

UCHWAŁA NR XIII/115/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2020 na obszarze miasta i gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-09 11:58

UCHWAŁA NR XIII/116/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-09 11:59

UCHWAŁA NR XIII/117/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-09 12:00

UCHWAŁA NR XIII/118/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Margonin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-09 12:01

UCHWAŁA NR XIII/119/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-09 12:02

UCHWAŁA NR XIII/120/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-09 12:03

UCHWAŁA NR XIII/121/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-09 12:03

UCHWAŁA NR XIII/122/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Margonin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-09 12:04

UCHWAŁA NR XIII/123/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży na terenie Miasta i Gminy Margonin na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-09 12:05

UCHWAŁA NR XIV/124/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejsko-Wiejskiej Margonin do Spółki pn. „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-15 08:59

UCHWAŁA NR XIV/125/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Margonin na rok szkolny 2019/2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-15 09:51

UCHWAŁA NR XIV/126/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-15 10:41

Uchwała nr XIV/126/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie

UCHWAŁA NR XIV/127/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-15 10:41

UCHWAŁA NR XIV/128/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-15 10:41

UCHWAŁA NR XIV/129/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-15 10:41

UCHWAŁA NR XIV/130/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-15 10:41

UCHWAŁA NR XIV/131/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-15 10:41

UCHWAŁA NR XIV/132/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-15 10:41

UCHWAŁA NR XIV/133/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-15 10:41

UCHWAŁA NR XIV/134/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2020 - 2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-15 10:41

UCHWAŁA NR XIV/135/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-15 10:41

UCHWAŁA NR XIV/136/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Margonin na lata 2019-2029

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-15 10:41

UCHWAŁA NR XIV/137/2019 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/419/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Miasta i Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-01-15 10:41

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3061
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-15 10:40