Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na projekt pomnika Powstańców Wielkopolskich, w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki" oraz wprowadzenia Regulaminu konkursu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Duda
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-01-07 15:27

Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania składu Komisji konkursowej ds. opiniowania koncepcji projektów wraz z wizualizacjami pomnika Powstańców Wielkopolskich w otwartym konkursie, w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki"

 • Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 stycznia 2021 r. (PDF) 144.77kB
  Zarządzenie Nr 4/2021
  Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
  z dnia 7 stycznia 2021 r.
  w sprawie: powołania składu Komisji konkursowej ds. opiniowania koncepcji projektów wraz z wizualizacjami pomnika Powstańców Wielkopolskich w otwartym konkursie, w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki"

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Duda
   data wytworzenia: 2021-01-07
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2021-01-07 15:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Duda
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-01-07 15:28

Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2021 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Mirecka
  data wytworzenia: 2021-01-07
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-01-08 12:48

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 września 2020 r., w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz radnych Rady MiG Margonin i Sołtysów

 • ZARZĄDZENIE NR 7/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 19 stycznia 2021 r. (PDF) 148.12kB
  ZARZĄDZENIE NR 7/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN
  z dnia 19 stycznia 2021 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 września 2020 r., w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz radnych Rady MiG Margonin i Sołtysów

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
   data wytworzenia: 2021-03-12
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2021-03-12 12:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2021-03-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-03-12 12:13

Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Wolniewicz
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-01-27 10:43
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 10:43

Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

 • Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2021 r. (PDF) 574.17kB
  Zarządzenie Nr 9/2021
  Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
  z dnia 28 stycznia 2021 r.
  w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Gurzyńska, CUW w Margoninie
   data wytworzenia: 2021-01-29
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2021-01-29 10:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Gurzyńska, CUW w Margoninie
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-01-29 10:49

ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-02-18 14:44

ZARZĄDZENIE NR 18/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2021 r. i przyjęcia regulaminu pracy komisji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-02-18 14:43
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-22 08:08

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-02-18 14:45
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-22 08:08

ZARZĄDZENIE NR 32/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2021-03-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-03-09 08:34

Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie dokonywania pomiaru temperatury w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2021-04-01
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-04-01 14:51

Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Połczyńska
  data wytworzenia: 2021-04-01
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-04-01 14:52

Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad korzystania z wyciągu nart wodnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Mirecka
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-04-16 14:47

Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad inwentaryzacji niewykorzystanych karnetów, biletów, opasek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Mirecka
  data wytworzenia: 2021-04-16
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-04-16 14:49

ZARZĄDZENIE NR 48/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 września 2020 r., w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz radnych Rady MiG Margonin i Sołtysów

 • ZARZĄDZENIE NR 48/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 kwietnia 2021 r. (PDF) 146.81kB
  ZARZĄDZENIE NR 48/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN
  z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 września 2020 r., w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz radnych Rady MiG Margonin i Sołtysów

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
   data wytworzenia: 2021-04-23
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2021-04-23 10:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2021-04-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-04-23 10:29

ZARZĄDZENIE NR 77/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 września 2020 r., w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz radnych Rady MiG Margonin i Sołtysów

 • ZARZĄDZENIE NR 77/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 17 czerwca 2021 r. (PDF) 188.39kB
  ZARZĄDZENIE NR 77/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN
  z dnia 17 czerwca 2021 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 września 2020 r., w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz radnych Rady MiG Margonin i Sołtysów

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
   data wytworzenia: 2021-06-18
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2021-06-21 07:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2021-06-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-06-21 07:54

ZARZĄDZENIE NR 89/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia15 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w formie przetargu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-07-16 14:15

ZARZĄDZENIE NR 99/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupłniającego kandydatów do Rady Seniorów Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2021-08-10
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-08-10 14:24

ZARZĄDZENIE NR 117/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2021-09-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-09-17 12:36

ZARZĄDZENIE NR 123/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2021-09-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-09-22 15:24

ZARZĄDZENIE NR 141/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Margonin z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Koczorowska
  data wytworzenia: 2021-11-10
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-11-10 14:33

ZARZĄDZENIE NR 145/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2021-11-16
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-11-17 07:47

Zarządzenie nr 144/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 listopada 2021 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany rodzaju miejscowości w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części na terenie Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Wolniewicz
  data wytworzenia: 2021-11-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-11-17 12:06

Zarządzenie Nr 151/2021 Burmistrz Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Margonin przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2021-12-13
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-12-14 11:23

Zarządzenie Nr 160/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad wędkowania na Jeziorze Margonińskim, Jeziorze Zbyszewickim i zbiorniku „Rutki”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2021-12-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2022-01-03 08:33

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2842
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-03 08:34