Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin z 2015 r. (kadencja 2014-2018)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-02-26 08:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-26 08:37

Uchwała Nr X/113/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania imienia „XXV – lecia Samorządu Terytorialnego” placowi przy ul. Rynek w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-07-03
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-07-07 11:04
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-07 18:09

Uchwała Nr XI/114/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-16 15:30

Uchwała Nr XI/116/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-16 15:43

Uchwała Nr XI/117/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Wojciecha w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-16 15:50

Uchwała Nr XI/118/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-16 15:50

Uchwała Nr XI/119/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-16 15:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-16 15:49

Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 3 września 2015 r.w sprawie zbycia w formie przetargu działki gruntu w Radwankach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała nr XII/121/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 3 września 2015 r.w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej działki gruntu w Lipińcu (p. M.T. Lenarczyk)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała XII/122/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działek gruntu w Klotyldzinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała Nr XII/123/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 3 września 2015 r.w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w Lipinach (p.  Szymkowiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała nr XII/124/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 3 września 2015 r.w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości gruntowej w Próchnowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała NR XII/125/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 03 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała Nr XII/126/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 września 2015 r.w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia21 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych,artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała Nr XII/127/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 września 2015 r.w sprawie zmiany uchwały określającej status prawny dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała Nr XII/128/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 września 2015 r w sprawie odpowiedzi na skargę wniesiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin na uchwałę Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XLIII/458/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uregulowania zasad wydawania przez Miasto i Gminę Margonin czasopisma ”Czas Margonina Margoniński Informator Samorządowy” oraz serwisu internetowego „MargoninMiasto Moich Marzeń”, publikowanych i finansowanych przez Miasto i Gminę Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała Nr XII/129/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 września 2015 r.w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta i Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała Nr XII/130/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 114/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania terenów zielonych i nawadniania gruntów rolnych z sieci wodociągowej dla mieszkańców z terenu wsi Radwanki, Studźce, Adolfowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała Nr XII/131/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie w sprawie określenia metody ustalania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała Nr XII/132/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 3 września 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała Nr XII/133/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 3 września 2015 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XII/134/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 3 września 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała Nr XII/135/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 3 września 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 03 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2015 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała Nr XII/137/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała Nr XII/138/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Margonin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała NR XII/139/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 03 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Margonin oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-09-09 13:11

Uchwała Nr XIII/140/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/114/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 07 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-15 10:54

Uchwała nr XIV/141/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 8 października 2015 r.w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Chodzież lokali użytkowych w Pietronkach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-15 10:54

Uchwała Nr XIV/142/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową działki gruntu stanowiącej własność Gminy Margonin (M. Lupa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-15 10:54

Uchwała nr XIV/143/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 8 października 2015roku w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-15 10:54

Uchwała Nr XIV/144/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 08 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-15 10:54

Uchwała Nr XIV/145/2015 Rady Miasta i gminy Margonin z dnia 08 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2015 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-15 10:54

Uchwała Nr XIV/146/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-15 10:54

Uchwała Nr XIV/147/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-15 10:54

Uchwała Nr XIV/148/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 8 października 2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegowsi Klotyldzin, w rejonie ul. Borówkowej, ul. Jeżynowej, ul. Poziomkowej, ul. Malinowej i ul. Grzybowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-15 10:54

Uchwała Nr XIV/149/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 8 października 2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie położonym pomiędzy ul. Sosnową a Rzeką Margoninką

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-15 10:54

Uchwała Nr XIV/150/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 08 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/138/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Margonin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „7Ryb”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-15 10:54

Uchwała Nr XIV/151/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoniniez dnia 8 października 2015 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Margonin, a Obec Petrovice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-10-15 10:54

Uchwała Nr XV/152/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r.w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/153/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Margonin przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała nr XV/154/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/155/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w Margoninie (p. Czaplińscy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/156/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w Margoninie (p. Czeszyńscy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/157/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zamiany gruntów w Sypniewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/158/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin, nieruchomości gruntowej w Lipinach (p. Wołta)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/159/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015 rokuw sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiod indywidualnych nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innychnieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,wykorzystywanych jedynie przez część roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/160/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015 rokuw w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 3 września 2015 r. nr XII/123/2015 w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w Lipinach (p. Szymkowiak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/161/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-24 12:56

Uchwała Nr XV/162/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2016 na obszarze miasta i gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/163/ 2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/164/ 2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/165/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/166/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Margonin za 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/167/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/168/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/465/2014 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/169/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejsko -Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/170/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r.w sprawie: uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/171/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chodzieskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/172/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Margonin kartą płatniczą

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/173/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/174/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2015 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/175/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r w sprawie odpowiedzi na skargę wniesiona przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Na uchwałę Nr VI/48/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Miasta i Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/176/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r.w sprawie zmiany nazwy sołectwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/177/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/178/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Margonin: sołectwo Kowalewo, sołectwo Lipiniec, sołectwo Lipiny, sołectwo Margońska Wieś, sołectwo Młynary, sołectwo Próchnowo, sołectwo Radwanki, sołectwo Studźce-Adolfowo, sołectwo Sułaszewo, sołectwo Sypniewo i sołectwo Zbyszewice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/179/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Margoninz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/180/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/181/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Młynary

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/182/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sułaszewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV /183/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIX/212/2008 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbyszewice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/184/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIX/213/2008 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Adolfowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/185/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVII/439/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sypniewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/186/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVII/440/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/187/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVII/441/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipiniec

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/188/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVII/442/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Próchnowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/189/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015 r.w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVII/443/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Margońska Wieś

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XV/190/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVII/444/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radwanki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-24 14:41

Uchwała Nr XVI/191/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 listopada 2015r.w sprawie zmiany uchwały Nr XV/163/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-04 12:49

Uchwała XVI/192/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-04 12:49

Uchwała Nr XVI/193/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-04 12:49

Uchwała XVI/194/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-04 12:49

Uchwała Nr XVII/195/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/387/2014 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-28 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-28 09:25

Uchwała Nr XVII/196/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej działki gruntu w Margoninie (p. Kaźmierczak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-28 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-28 09:25

Uchwała Nr XVII/197/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w Margoninie (p.  Kidoń)

Uchwała Nr XVII/198/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w Margoninie (p.  Mączyński)

Uchwała Nr XVII/199/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Margonin”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-28 10:29

Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie na lata 2014-2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-28 10:29

Uchwała Nr XVII/201/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-28 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-28 09:33

Uchwała Nr XVII/202/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie uchylenia uchwały nr XV/171/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chodzieskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
   data wytworzenia: 2015-12-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-12-28 09:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-28 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-28 09:34

Uchwała Nr XVII/203/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-28 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-28 10:01

Uchwała Nr XVII/204/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2015 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-28 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 13:16

Uchwała Nr XVII/205/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-28 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 13:15

Uchwała Nr XVII/206/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-28 10:29

Uchwała Nr XVII/207/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie w Margonińskie Centrum Kultury.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-28 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-28 10:25

Uchwała Nr XVII/208/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin (PSG -II)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-28 10:29

Uchwała Nr XVII/209/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-01-20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-20 12:28

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11182
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-25 08:05