Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/210/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Margonin przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46

Uchwała Nr XVIII/211/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/169/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-09 11:32

Uchwała Nr XVIII/212/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Margonin, wyznaczenia inkasentów oraz wynagradzania za inkaso.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-09 11:32

Uchwała Nr XVIII/213/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46

Uchwała Nr XVIII/214/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-09 11:33

Uchwała Nr XVIII/215/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-09 11:33

Uchwała Nr XVIII/216/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ponownego wynajęcia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-09 11:34

Uchwała Nr XVIII/217/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Margonin (ENEA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46

Uchwała Nr XVIII/218/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Margonin (ENEA, RWP)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-09 11:34

Uchwała Nr XVIII/219/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-09 11:34

Uchwała Nr XVIII/220/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w Margoninie (p.Dymek)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-09 11:35

Uchwała Nr XVIII/221/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Margonin, działek gruntu w Lipinach i obciążenia ich służebnością gruntową (p. Wołta)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-09 11:35

Uchwała Nr XVIII/222/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Alei Lipowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-09 11:30

Uchwała Nr XVIII/223/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46

Uchwała Nr XVIII/224/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Kościuszki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46

Uchwała Nr XVIII/225/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46

Uchwała Nr XVIII/226/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 14:29

Uchwała Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 14:30

Uchwała Nr XVIII/228/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wprowadzenia audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji Rady Miasta i Gminy Margonin oraz obrad komisji Rady przez odpowiednich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz udostępnianiu zapisu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej www.margonin.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-09 11:46

Uchwała Nr XIX/229/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin nieruchomości gruntowej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-07 11:33

Uchwała Nr XIX/230/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/169/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-07 11:33

Uchwała Nr XIX/231/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Margonin w 2016 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-07 11:33

Uchwała Nr XIX/232/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-07 11:33

Uchwała Nr XIX/233/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-07 11:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-07 11:02

Uchwała Nr XIX/234/2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-07 11:33

Uchwała Nr XIX/235/2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy Margonin

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
   data wytworzenia: 2016-03-07
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2016-03-07 11:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-07 11:33

Uchwała Nr XIX/236/2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-07 11:33

Uchwała Nr XIX/237/2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Margonin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-07 11:33

Uchwała Nr XIX/238/2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zapewnienia finansowania przez gminę kosztów realizacji zadania pn.: "Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie "w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020, co do finansowego wkładu własnego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie oraz finansowania kosztów eksploatacji bieżącej, kosztów funkcjonowania oraz kosztów osiągnięcia i utrzymania przez Bibliotekę przez co najmniej 5 lat kalendarzowych po zakończeniu zadania standardów opisanych w regulaminie priorytetu i kryteriach Certyfikatu Biblioteka+ oraz zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie zadania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-07 11:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-15 10:13

Uchwała Nr XIX/239/2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-07 11:33

Uchwała Nr XX/240/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-30 14:20

Uchwała Nr XX/241/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-30 14:20

Uchwała Nr XX/242/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działki gruntu w Klotyldzinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-30 14:20

Uchwała Nr XX/243/2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej działki gruntu w Studźcach (Europol Meble Polska Spółka zo.o. Spółka Komandytowa Podanin)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-30 14:20

Uchwała Nr XX/244/2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w Margoninie (p. Kryger)

Uchwała Nr XX/245/2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-30 14:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-30 14:15

Uchwała Nr XX/246/2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin - działka nr 51/6 i 51/7 obręb Klotyldzin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-30 14:20

Uchwała Nr XX/247/2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
   data wytworzenia: 2016-03-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2016-03-30 14:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-30 14:20

Uchwała Nr XXI/248/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych stanowiącychwłasność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-09 13:54

Uchwała Nr XXI/249/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w Margoninie (p. Łucja Wojnicka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-09 13:54

Uchwała Nr XXI/250/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w Margoninie (p. Baumann)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-09 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-09 13:50

Uchwała Nr XXI/251/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow rejonie położonym pomiędzy ul. Szamocińską i ul. Strzelecką

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-09 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-09 13:50

Uchwała Nr XXI/252/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Wojciecha w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-09 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-09 13:49

Uchwała Nr XXI/253/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/169/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r.w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-09 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-09 13:49

Uchwała Nr XXI/254/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piła

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-09 13:54

Uchwała Nr XXI/255/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-09 13:54

Uchwała Nr XXI/256/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-09 13:54

Uchwała Nr XXII/257/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-03 13:18

Uchwała Nr XXII/258/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-03 13:18

Uchwała Nr XXII/259/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 maja 2016 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-03 13:18

Uchwała Nr XXII/260/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działek gruntu w Klotyldzinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-03 13:18

Uchwała Nr XXII/261/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej działki gruntu w młynarach (M.iE. Żelek)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-03 13:18

Uchwała Nr XXII/262/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Marcina w Żoniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-03 13:18

Uchwała Nr XXII/263/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/163/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr XVI/191/2015 z dnia 27 listopada 2015r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-03 13:18

Uchwała Nr XXII/264/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/214/2008 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-03 13:18

Uchwała Nr XXII/265/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 maja 2016 r. zmiany uchwały Nr XXXVII/443/2010 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia w sprawie 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Margońska Wieś

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-03 13:18

Uchwała Nr XXII/266/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 maja 2016 r. zmiany ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-03 13:18

Uchwała Nr XXII/267/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-03 13:18

Uchwała Nr XXII/268/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Margonin za 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-03 13:18

Uchwała Nr XXIII/269/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/104/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-30 12:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-30 12:23

Uchwała Nr XXIII/270/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-30 12:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-30 12:24

Uchwała Nr XXIII/271/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ponownego wynajęcia nieruchomości gruntowej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-30 12:44

Uchwała Nr XXIII/272/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ponownego wynajęcia lokalu użytkowego w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-30 12:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-30 12:27

Uchwała Nr XXIII/273/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej działki gruntu w Margoninie (p. Gworek)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-30 12:44

Uchwała Nr XXIII/274/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działek gruntu w Sułaszewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-30 12:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-30 12:32

Uchwała Nr XXIII/275/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działek gruntu w Studźcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-30 12:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-30 12:37

Uchwała Nr XXIII/276/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie obciażenia odpłatna służebnością gruntową działek gruntu stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-30 12:44

Uchwała Nr XXIII/277/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Cmentarnej, Strzeleckiej i Zielonej – etap I

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-30 12:44

Uchwała Nr XXIII/278/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/73/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-06-30 12:44

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin XXIV/279/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-23 15:28

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/280/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-23 14:50

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/281/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Miasta i gminy Margonin z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/282/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/283/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/284/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działki gruntu w Studźcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/285/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działki gruntu w Klotyldzinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/286/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej działki gruntu w Młynarach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/287/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Margonin, działek gruntu w Próchnowie i obciążenia ich służebnością gruntową

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:31

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/288/2016 z dnia 16 września 2016 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin – działka 51/6 i /2016 51/7 obręb Klotyldzin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/289/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-23 15:29

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/290/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/291/2016 z dnia 16 września 2016 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/292/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Chodzieży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/293/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/294/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/295/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29

Uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIV/296/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-09-23 15:29

Uchwała Nr XXV/297/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 grudnia 2014 r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz przewodniczącego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-04 13:06

Uchwała Nr XXV/298/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Margonin zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-04 13:06

Uchwała Nr XXV/299/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-04 13:06

Uchwała Nr XXV/300/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-04 13:06

Uchwała Nr XXV/301/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Margonin w zakresie administrowania gminnym zasobem lokalowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-04 13:06

Uchwała Nr XXV/302/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej działki gruntu w Sypniewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-04 13:06

Uchwała Nr XXV/303/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działki gruntu w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-04 13:06

Uchwała Nr XXV/304/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działki gruntu w Klotyldzinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-04 13:06

Uchwała Nr XXV/305/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-04 13:06

Uchwała Nr XXV/306/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-04 13:06

Uchwała Nr XXV/307/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-04 13:06

Uchwała Nr XXV/308/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie: Ośrodka Wypoczynkowego - Hotel w Margoninie i ul. Polnej - teren zabudowy wielorodzinnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-04 13:06

Uchwała Nr XXV/309/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Wojciecha w Margoninie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
   data wytworzenia: 2016-11-04
  • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
   data publikacji: 2016-11-04 13:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-04 13:06

Uchwała Nr XXV/310/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów wsi Radwanki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-04 13:06

Uchwała Nr XXVI/311/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-18 13:17

Uchwała Nr XXVI/312/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/387/2014 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-18 13:17

Uchwała Nr XXVI/313/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2017 na obszarze miasta i gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-18 13:17

Uchwała Nr XXVI/314/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-18 13:17

Uchwała Nr XXVI/315/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Margonin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-18 13:17

Uchwała Nr XXVI/316/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-18 13:17

Uchwała Nr XXVI/317/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-18 13:17

Uchwała Nr XXVI/318/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-18 13:17

Uchwała Nr XXVI/319/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-18 13:17

Uchwała Nr XXVI/320/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Margoninie” oraz nadania jej statutu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-11-18 13:17

Uchwała Nr XXVII/321/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Miasto i Gmina Margonin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-12-23
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-12-23 10:49
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-23 10:16

Uchwała Nr XXVII/322/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-12-23
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-12-23 10:49

Uchwała Nr XXVII/323/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysokości diet dla Sołtysów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-12-23
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-12-23 10:49

Uchwała Nr XXVII/324/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-12-23
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-12-23 10:49

Uchwała Nr XXVII/325/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Margonin na lata 2016-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-12-23
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-12-23 10:49
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-23 10:22

Uchwała Nr XXVII/326/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-12-23
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-12-23 10:49

Uchwała Nr XXVII/327/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-12-23
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-12-23 10:49
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-23 10:25

Uchwała Nr XXVII/328/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-12-23
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-12-23 10:49

Uchwała Nr XXVII/329/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-12-23
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-12-23 10:51

Uchwała Nr XXVII/330/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-12-23
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-12-23 10:49

Uchwała Nr XXVII/331/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-12-23
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-12-23 10:49
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-23 10:39

Uchwała Nr XXVII/332/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia spółki pod firmą: Margonin Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margoninie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-12-23
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-12-23 10:49

Uchwała Nr XXVII/333/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych w ramach uzbrojenia terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Margoninie"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2016-12-23
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2016-12-23 10:49
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-23 10:43

Uchwała Nr XXVIII/334/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-01-04 14:20

Uchwała Nr XXVIII/335/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-01-04
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-01-04 14:20

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24152
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-04 14:19