Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wędkowania w 2018 rokuna Jeziorze Margonińskim, Jeziorze Zbyszewickim i zbiorniku „Rutki”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2018-01-03
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-01-04 17:22

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany inwentaryzacji rocznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-01-10 10:47

Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 05 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. „Budowa dróg na terenie gminy Margonin”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamil Zagozda
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-01-17 14:57

Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Mirecka
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-01-17 12:54

Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-01-18 14:21

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-01-18 14:22

Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2018 r. i przyjęcia regulaminu pracy komisji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-01-18 14:23

Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Heinisch
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-01-31 10:35

Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Margonin w 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-02-14 12:00

Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Heinisch
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-14 13:49

Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za jej udostępnianie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-03-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-29 13:39

ZARZĄDZENIE NR 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Bogacz
  data wytworzenia: 2018-04-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-04-21 12:09
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-21 12:09

ZARZĄDZENIE NR 50/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Maciejewski
  data wytworzenia: 2018-03-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-29 09:11

ZARZĄDZENIE NR 112/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 września 2018 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2018-09-19
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-09-19 13:52

Zarządzenie nr 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy orazw wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2018-10-02
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-03 20:02

ZARZĄDZENIE NR 116/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany inwentaryzacji rocznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Fuhrmann
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-11 09:13

ZARZĄDZENIE NR 117/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Margonin oraz zagwarantowania właściwego wykonania zadań informatycznych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Maciejewski
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-10-11 10:50

ZARZĄDZENIE NR 133/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Margonin na lata 2019 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Bogacz
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-11-21 08:38

Zarządzenie nr 141/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wędkowania w 2019 roku na Jeziorze Margonińskim, Jeziorze Zbyszewickim i zbiorniku "Rutki"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-12-14 08:25

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4301
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-14 08:26