Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za jej udostępnianie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojtecka
  data wytworzenia: 2018-03-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2018-03-29 13:39

Zasady dostępu do informacji publicznej

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każdemu przysługuje prawo (z pewnymi ograniczeniami - art.5.) dostępu do informacji publicznej.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Ustawa zobowiązuje do zamieszczania określonego katalogu informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Dostęp do informacji jest także realizowany poprzez:

 • wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru
 • wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu lub - opcjonalnie - poprzez terminale informacyjne (infomaty)
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego - informacji publicznej, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (art.10.ust.1.).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Czesław Bednarz
  data wytworzenia: 2014-08-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-12 14:04

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a której dysponentem jest Urząd Miasta i Gminy Margonin i może być niezwłocznie udostępniona - jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga jej przygotowania - informacja taka jest udostępniana na pisemny wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Jeżeli udostępnienie informacji wymaga poniesienia przez Urząd dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Czesław Bednarz
  data wytworzenia: 2014-08-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-08-12 14:04

drukuj całą stronę

Opis strony

Dostęp do informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Margonin (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4889
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-03-29 13:57