Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Zgłoszenie awarii lub szkody

Awaria przyłącza lub sieci wod.-kan.

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym bądź kanalizacyjnym prosimy o pilne zgłoszenie do Załadu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o.:

w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.30  
bezpośrednio do siedziby Spółki tel. (67) 2846106
osobiście lub pocztą elektroniczną – e-mail: wodkan@zukmargonin.pl
lub dyżur całodobowy na oczyszczalni ścieków w Margoninie 
(67) 2846608

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Spółki, oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez Spółkę.

Uwaga! Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, która zaczyna się za zaworem za wodomierzem głównym. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie.

Uszkodzenie wodomierza głównego

W przypadku uszkodzenia (zatrzymania pracy) wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie do Odczytywacza wodomierzy lub w siedzibie Spółki: ul Kościuszki 13, 64-830 Margonin

Właścicielem wodomierza głównego jest dostawca wody. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez monterów Spółki na inny w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.

Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów Spółki sprawdzić, czy:

  • na łącznikach (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby Spółki, 
  • wodomierz ma nałożoną cechę legalizacyjną (plombę) Urzędu Miar, 
  • właściwie odczytano i zapisano wskazanie wodomierza. 

Należy również potwierdzić podpisem na poleceniu monterskim wykonanie prac.

Monterzy Spółki nie pobierają opłat gotówkowych za wykonaną u Klienta usługę!

Niesprawny zawór lub wyciek wody w otoczeniu wodomierza głównego

Jeżeli przyłącze wodociągowe przekazane zostało Spółce do eksploatacji, to w ramach zawartej umowy Spółka wymienia niesprawne zawory, złączki, usuwa wycieki itp.
Jeżeli uszkodzenie powstało z winy Odbiorcy, to Odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.

W przypadku uszkodzenia armatury w otoczeniu wodomierza głównego bądź wycieku prosimy o zgłoszenie do siedziby Spółki:

w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.30  tel. (67) 2846106

Uwaga! Nie wolno bez zgody Spółki samodzielnie demontować lub przemieszczać wodomierza głównego oraz zrywać plomby na urządzeniach i instalacjach wodociągowych.

Zgłoszenie szkody

W przypadku zauważenia szkody spowodowanej działalnością Spółki należy niezwłocznie zgłosić roszczenia na piśmie na adres spółki

Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o. 
ul Kościuszki 13
64-830 Margonin
NIP 6070082325
REGON 362872484
tel. (67)2846 106
e-mail: wodkan@zukmargonin.pl

W zgłoszeniu należy opisać okoliczności powstania szkody, czas wystąpienia, oraz wyszczególnić mienie, które uległo uszkodzeniu (zniszczeniu) wraz z oszacowaną wartością.
Spółka po zbadaniu zdarzenia skieruje do zgłaszającego przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, upoważnionej przez Spółkę, która zajmie się procedurą odszkodowawczą.

Prosimy o zabezpieczenie własnego mienia przed powiększeniem zniszczeń oraz udostępnienie do oględzin i oceny!

Uwaga: W pomieszczeniu wodomierzowym lub w wydzielonej części pomieszczenia, gdzie zamontowany jest wodomierz główny, nie należy umieszczać bądź przechowywać jakichkolwiek przedmiotów, materiałów itp.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Górka
    data wytworzenia: 2019-08-26
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2019-08-27 13:26

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2355
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-27 13:26