Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXVI/259/97 z dnia 30 grudnia 1997 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 4, poz. 23 z dnia 16 lutego 1998 roku

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sypniewo. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIX/296/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 19, poz. 138 z dnia 20 lipca 1998 roku

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XIX/297/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 19, poz. 139 z dnia 20 lipca 1998 roku

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sypniewo. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XII/114/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 23, poz. 243 z dnia 14 kwietnia 2000 roku

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XII/115/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 23, poz. 244 z dnia 14 kwietnia 2000 roku

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XII/116/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 23, poz. 245 z dnia 14 kwietnia 2000 roku

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sypniewo. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXII/215/01 z dnia 24 kwietnia 2001 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 77, poz. 1397 z dnia 25 czerwca 2001 roku

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXXV/327/02 z dnia 9 października 2002 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 155, poz. 4407 z dnia 16 grudnia 2002 roku

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sypniewo. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXXV/328/02 z dnia 9 października 2002 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 155, poz. 4408 z dnia 16 grudnia 2002 roku

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXIII/240/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 43, poz. 1114 z dnia 3 kwietnia 2006 roku

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XX/219/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 160, poz. 2734 z dnia 23 września 2008 roku

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXXIV/406/2009 z dnia 4 listopada 2009 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 16, poz. 494 z dnia 22 stycznia 2010 roku

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr IV/19/2011 z dnia 26 1 2011, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 62, poz. 1093 z dnia 15 marca 2011 roku

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr V/33/2011 z dnia 10 marca 2011 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 118, poz. 1955 z dnia 4 maja 2011 roku

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr IX/77/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 238, poz. 3831 z dnia 5 września 2011 roku

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XII/106/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 roku, poz. 458 z dnia 18 stycznia 2012 roku

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XIX/168/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 roku, poz. 3708 z dnia 3 września 2012 roku

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin (obszar byłego ośrodka jeździeckiego przy ul. Powstańców Wlkp.). Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XIX/167/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 roku, poz. 4153 z dnia 4 października 2012 roku

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin – nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 258, obręb Klotyldzin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXII/203/2012 z dnia 11 listopada 2012 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 roku, poz. 6340 z dnia 20 grudnia 2012 roku

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Polnej. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXV/254/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 roku, poz. 2067 z dnia 11 marca 2013 roku

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym: 45/5, 195/2, 127/1, 127/2, 195/6, 318/11, 318/12, 318/14 obręb Klotyldzin oraz 992, 989 obręb Margonin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXVI/261/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 roku, poz. 2536 z dnia 28 marca 2013 roku

22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sypniewo, w rejonie ul. Wodnej, Brzegowej, Jeziornej i Źródlanej. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr XXIX/303/2013 z dnia 23 maja 2013 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 roku, poz. 4260 z dnia 3 lipca 2013 roku

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zbyszewice, w rejonie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 129/5. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr XXXII/344/2013 z dnia 10 października 2013 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 roku, poz. 6323 z dnia 14 listopada 2013 roku

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Margonin oraz wsi Klotyldzin, w rejonie stadionu sportowego. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr XXXII/343/2013 z dnia 10 października 2013 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 roku, poz. 6330 z dnia 14 listopada 2013 roku

25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Margonin, w rejonie ul. Powstańców Wlkp. (obszar Ośrodka Wypoczynkowego oraz teren przy zbiorniku wodnym). Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr XXXIII/349/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 roku, poz. 7193 z dnia 12 grudnia 2013 roku

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sypniewo, część północno - wschodnia. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr XXXVI/378/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 roku, poz. 1260 z dnia 27 lutego 2014 roku

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin w rejonie miejscowości Adolfowo, Studźce i Sypniewo. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr VI/59/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 roku, poz. 2632 z dnia 21 kwietnia 2015 roku

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Margonin – działka nr 715/1, 715/2, 715/3 obręb miasto Margonin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr IX/108/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 roku, poz. 4488 z dnia 13 lipca 2015 roku

29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin, w rejonie ul. Borówkowej, ul. Jeżynowej, ul. Poziomkowej, ul. Malinowej i ul. Grzybowej. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr XIV/148/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 8 października 2015 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 roku, poz. 5933 z dnia 19 października 2015 roku

30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie położonym pomiędzy ul. Sosnową a Rzeką Margoninką. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr XIV/149/2015 z dnia 8 października 2015 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 roku, poz. 5934 z dnia 19 pazdziernika 2015 roku

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Cmentarnej, Strzeleckiej i Zielonej – etap I. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr XXIII/277/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 roku, poz. 4242 z dnia 4 lipca 2016 roku

32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie: Ośrodka Wypoczynkowego – Hotel w Margoninie i ul. Polnej – teren zabudowy wielorodzinnej. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr XXXIII/391/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 roku, poz. 4076 z dnia 26 maja 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-29 12:14

33.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Kościuszki. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr XLI/478/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 roku, poz. 1772 z dnia 25 stycznia 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-29 12:14

34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin - działki nr ewid. 898/1 i 898/2, obręb geodezyjny Margonin. Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr XLVI/514/2018 z dnia 23 maja 2018 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 roku, poz. 4633 z dnia 7 czerwca 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-29 12:14

35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Poznańskiej i Kazimierza Jankowskiego (teren budownictwa mieszkaniowego). Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr XLIX/547/2018 z dnia 11 października 2018 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 roku, poz. 8234 z dnia 25 października 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-01-29 12:14

36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Młynary (część północno-wschodnia). Plan podjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie Nr IV/43/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 roku, poz. 3009 z dnia 19 marca 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-12-12
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-12-13 12:31

37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szamocińskiej i ul. Strzeleckiej. Plan podjęty uchwałą Nr XXVIII/282/2021 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 lipca 2021 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 roku, poz. 6061 dnia 19 marca 2019 roku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2021-09-24
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2021-09-24 11:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2021-09-24
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2021-09-24 11:37

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9868
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-24 11:37