Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Postępowanie administracyjne na żądanie ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Arkadiusz Stanecki (przedstawiciel ENEA Serwis sp. z o.o.) w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie linii kablowej SN 15kV, wymiana istniejącego słupa SN 15 kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej i linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilania działki nr 304 miejscowości Sypniewo", na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 235, 254, 264, 313, 304 obręb Sypniewo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2019-07-23
  • opublikował: Monika Górzyńska
   data publikacji: 2019-07-23 09:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-07-23
 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2019-07-23 09:53

Postępowanie administracyjne na żądanie Powiatu Chodzieskiego, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Ireneusz Ignaszak, Os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „przebudowie drogi powiatowej Nr 1494P Rutki – Sypniewo”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-05-23
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-05-23 14:28

Postępowanie administracyjne na żądanie ENEA Operator sp z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Roman Cegielski w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej SN15kV i budowy słupa SN15kV w celu wykonania projektu pod nazwą „Powiązanie linii SN15kV Chodzież Ferma 2 z linią SN15kV Chodzież – Margonin pomiędzy stacją 03-0776 „Młynary A” a stacją K-2029 Szamocin Tuczarnia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2019-03-15
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2019-03-15 13:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2019-05-14
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2019-05-14 13:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-15 13:00

Postępowanie administracyjne na żądanie ENEA Operator sp z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Grzegorz Jarysz w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej i nadziemnej kablowej linii elektroenergetycznej SN15kV, rury kanalizacji kablowej, dwóch kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV, słupa SN15kV i podziemnej oraz nadziemnej kablowej linii elektroenergetycznej nn0,4kV i słupów nn0,4kV w celu wykonania projektu pod nazwą „modernizacja linii SN 15kV GPZ Chodzież – Margonin, w odgałęzieniu na Młynary”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2019-03-15
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2019-03-15 12:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2019-04-17
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2019-04-17 14:52
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2019-05-07
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2019-05-07 11:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-03-15
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-03-15 12:58

Postępowanie administracyjne na żądanie ENEA Operator sp z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Arkadiusz Stanecki (przedstawiciel ENEA Serwis sp. z o.o.) w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 15kV wraz z rurą RHDPE na odcinku od GPZ Budzyń do RS Gołańcz w celu zasilania projektowanego RS Gołańcz

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2019-02-28
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2019-02-28 14:50
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2019-05-07
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2019-05-07 11:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
   data wytworzenia: 2019-05-29
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
   data publikacji: 2019-05-29 10:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2019-02-28
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2019-02-28 14:49

Postępowanie w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na: wykonanie punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych z Jeziora Margonińskiego dla budynku użyteczności publicznej DPS.

Metryka

 • opublikował: Karolina Włodarska-Wojtecka
  data publikacji: 2018-10-29 14:40

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej zasilającej w wodę wsi Adolfowo – Radwanki - Studźce

Modernizacja / przebudowy linii napowietrznej SN-15kV na linie kablową SN-15kV relacji GPZ Chodzież – Margonin, w miejscowości Studźce, Klotyldzin, Młynary

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zadania pn.: „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 44950 / 64350”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 246/16 obręb Lipiny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2017-12-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-22 08:08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - dot. budowy dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV pomiędzy projektowaną stacją GPZ Ostrówki a istniejącą stacją GPZ Sypniewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2017-11-29
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-11-29 11:30

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „budowa sieci wodociągowej z Margonina do Adolfowa”, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 273, 8293/3,8292/3, 284, 8291/2, 8290/1, 8289/1, 8288/1, 8287/4, 8286/11 obręb Młynary i 194/14, 108/6, 262, 13, 261/2, 116, 112/2, 56/1, 25, 24/3, 24/6, 23/5, 14/1 obręb Studźce-Adolfowo.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Nowaczewski
  data wytworzenia: 2017-11-10
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-11-10 15:06
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-20 12:42

Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 28 lipca 2021r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność  Gminy Margonin, przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dziwulska
  data wytworzenia: 2021-07-28
 • opublikował: Monika Górzyńska
  data publikacji: 2021-07-28 11:54

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11784
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-28 11:54