Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIX/336/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-02 14:25

Uchwała Nr XXIX/337/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-02 14:25

Uchwała Nr XXIX/338/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Margonin na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/339/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/316/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/340/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin działki gruntu w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/341/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/342/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działek gruntu w Studźcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/343/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klotyldzin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/344/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. 22 Stycznia (teren budownictwa mieszkaniowego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/345/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Margonin, wyznaczenia inkasentów oraz wynagradzania za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-02 14:36

Uchwała Nr XXIX/346/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXIX/347/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-02-02
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-02-02 14:39

Uchwała Nr XXX/348/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-03 12:57

Uchwała Nr XXX/349/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/350/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkółpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/351/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/352/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działki gruntu w Studźcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/353/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą: Margonin Invest spółka z o.o

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/354/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/355/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/356/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/357/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/358/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Programu Rewitalizacji Gminy Margonin na lata 2017-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXX/359/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działki gruntu w Studźcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-03-03 13:12

Uchwała Nr XXXI/360/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zbycia w formie przetargu działek gruntu w Studźcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/361/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sprostowania uchwały nr XXIX/341/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/362/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin, działki gruntu w Lipinach (od p. J.B. Hartwig)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/363/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin, działki gruntu w Margońskiej Wsi (M.P. Gustek)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/364/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin, działki gruntu w Studźcach (K. Mikołajczyk, W. Kaźmierczak)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/365/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
   data publikacji: 2017-04-03 14:17
  • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
   ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 11:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 11:19

Uchwała Nr XXXI/366/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017-2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/367/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klotyldzin, na działce numer 51/50 obręb Klotyldzin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/368/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie pomiędzy ul. Strzelecką a Szmocińską w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/369/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Margonin w 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/370/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do uchylenia uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/371/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-03 14:55

Uchwała Nr XXXII/372/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zamiany gruntów w Lipinach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21

Uchwała Nr XXXII/373/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zamiany gruntów w Zbyszewicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21

Uchwała Nr XXXII/374/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów w Zbyszewicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21

Uchwała Nr XXXII/375/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21

Uchwała Nr XXXII/376/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21

Uchwała Nr XXXII/377/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017-2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21

Uchwała Nr XXXII/378/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp z o.o. z siedzibą w Margoninie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-27 14:16

Uchwała Nr XXXII/379/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu dla budowy fermy brojlerów kurzych w miejscowości Młynary

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21

Uchwała Nr XXXII/380/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-04-27 14:21
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 08:18

Uchwała Nr XXXIII/381/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2016 r.,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 08:19

Uchwała Nr XXXIII/382/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Margonin za 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 08:19

Uchwała Nr XXXIII/383/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piła

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 08:19

Uchwała Nr XXXIII/384/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 08:20

Uchwała Nr XXXIII/385/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017-2021,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/386/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/316/2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/387/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/388/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanejw Margoninie i w Lipinach, na rzecz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/389/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanychw Studźcach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/390/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Klotyldzinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/391/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie: Ośrodka Wypoczynkowego – Hotel w Margoninie i ul. Polnej – teren zabudowy wielorodzinnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/392/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIII/393/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zapewnienia finansowania przez gminę kosztów realizacji zadania pn.: "Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie oraz budowa budynku filii bibliotecznej w Lipinach" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-05-25 14:50

Uchwała Nr XXXIV/394/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-07-13 14:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-12 13:33

Uchwała Nr XXXIV/395/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/103/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 czerwca 2015 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczaniai wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-07-13 14:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-12 13:32

Uchwała Nr XXXIV/396/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu dla budowy fermy brojlerów kurzych w miejscowości Młynary

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-07-13 14:00

Uchwała Nr XXXIV/397/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin działki gruntu w Lipinach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-07-13 14:00

Uchwała Nr XXXIV/398/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin działek gruntu w Próchnowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-07-13 14:00

Uchwała Nr XXXIV/399/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Margonin działek gruntu w Zbyszewicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-07-13 14:00

Uchwała Nr XXXIV/400/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-07-13 14:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-12 13:46

Uchwała Nr XXXIV/401/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-07-13 14:00

Uchwała Nr XXXIV/402/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-07-13 14:00

Uchwała Nr XXXIV/403/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017-2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-07-13 14:00

Uchwała Nr XXXIV/404/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młynary (część północno- wschodnia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-07-13 14:00

Uchwała Nr XXXV/405/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/406/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/407/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/320/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ,,Centrum Usług Wspólnych w Margoninie” oraz nadania jej statutu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-20 13:11

Uchwała Nr XXXV/408/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/409/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zbycia w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/410/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej działki gruntu w Lipinach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/411/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zamiany gruntów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/412/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/413/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kurnik
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/414/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/415/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/341/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/416/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody - Zaklęta Karczma

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/417/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Margonin do Projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych realizowanym dla mieszkańców Gmin Krajenka i Margonin”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/418/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/419/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/420/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30

Uchwała Nr XXXV/421/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-20 13:35

Uchwała Nr XXXV/422/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Margonin oraz nadania jej Statutu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-21 09:23

Uchwała Nr XXXV/423/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-21 09:23

Uchwała Nr XXXV/424/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Margonin na lata 2017-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-21 09:24

Uchwała Nr XXXV/425/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin - działka 898/1, 898/2 obręb miasto Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-21 09:23

Uchwała Nr XXXV/426/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Marcina w Żoniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:30
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-21 09:24

Uchwała Nr XXXV/427/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Margonin Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Margoninie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-09-20 14:52
 • zmodyfikował: Katarzyna Maćkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-21 09:25

Uchwała Nr XXXVI/428/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-10-06
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-10-06 13:15

Uchwała Nr XXXVI/429/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017-2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-10-06
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-10-06 13:17

Uchwała Nr XXXVII/430/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-11-03 10:15

Uchwała Nr XXXVII/431/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-11-03 10:16

Uchwała Nr XXXVII/432/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-11-03 10:17

Uchwała Nr XXXVII/433/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 października 2017 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin działki gruntu w Kowalewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-11-03 10:18

Uchwała Nr XXXVII/434/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 października 2017 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Margonin działki gruntu w Lipinach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-11-03 10:19

Uchwała Nr XXXVII/435/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody Alei Lipowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-11-03 10:21

Uchwała Nr XXXVII/436/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-11-03 10:22

Uchwała Nr XXXVII/437/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Poznańskiej i 22 Stycznia (teren budownictwa mieszkaniowego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-11-03 10:23
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-20 12:42

Uchwała Nr XXXVII/438/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-11-03 10:24

Uchwała Nr XXXVII/439/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-11-03 10:25

Uchwała Nr XXXVII/440/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV/427/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Margonin Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Margoninie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-11-03 10:26

Uchwała Nr XXXVII/441/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów, bez obowiązku dokonywania dopłat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Katarzyna Maćkowiak
  data publikacji: 2017-11-03 10:27

UCHWAŁA NR XXXVIII/442/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-11-17 14:31
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-27 09:30

UCHWAŁA NR XXXVIII/443/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-11-21 08:37

UCHWAŁA NR XXXVIII/444/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Margonin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-11-21 08:39

UCHWAŁA NR XXXVIII/445/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-11-21 08:41

UCHWAŁA NR XXXVIII/446/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-11-21 08:43

UCHWAŁA NR XXXVIII/447/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-11-21 08:44

Uchwała Nr XXXIX/448/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2018 na obszarze miasta i gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-11 08:40

Uchwała Nr XXXIX/449/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-11 08:43

Uchwała Nr XXXIX/450/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-11 08:44

Uchwała Nr XXXIX/451/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017 - 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-08
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-11 08:47

UCHWAŁA NR XL/452/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-22 11:11

UCHWAŁA NR XL/453/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Margonin przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-22 11:35

UCHWAŁA NR XL/454/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-22 11:35

UCHWAŁA NR XL/455/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-22 11:35

UCHWAŁA NR XL/456/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Margonin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-22 11:35

UCHWAŁA NR XL/457/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Margonin jednorazowego wsparcia rzeczowego z tytułu urodzenia się dziecka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-22 11:35

UCHWAŁA NR XL/458/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-22 11:35

UCHWAŁA NR XL/459/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-22 11:35

UCHWAŁA NR XL/460/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-22 11:35

UCHWAŁA NR XL/461/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-22 11:35

UCHWAŁA NR XL/462/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miasta i Gminy Margonin do składu osobowego Rady Seniorów Miasta i Gminy Margonin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-22 11:35

UCHWAŁA NR XL/463/2017 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów w spółce pod firmą Margonin Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Maćkowiak
  data wytworzenia: 2017-12-22
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-12-22 11:35

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21706
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-22 11:33